Tak jak ze wszystkim, co jest podobne a jednak różne, nie sposób uniknąć debaty na temat tego, które z nich jest lepsze. Dlatego właśnie omawiamy dwa różne typy sieci blockchain. Zwane są Ethereum i Bitcoin. Ocenimy teraz, która z nich lepiej sobie radzi. Tak czy owak, możemy również dojść do wniosku, iż obydwie z nich mają swe unikatowe zastosowania. Poniżej przedyskutujemy debatę i pozycję w niej każdej z nich. 

Nieco na temat Ethereum:

Zaproponowana po raz pierwszy w białej księdze w roku 2013 przez Vitalika Buterina, stworzona została jako koncept oparty w praktyce na idei utworzenia zdecentralizowanej areny do tworzenia i oferowania aplikacji. Na swój sposób stworzono ją do przezwyciężenia modelu klient-serwer, który dominuje w branży informatycznej. 

Dziś jest to publiczna i dystrybuowana siec blockchain z możliwością Kompletności Turinga. Ether ETH jest to kryptowaluta stosowana w obrębie tej sieci. Walutę tą można stosować jako siłę napędową tej sieci, gdyż może być wykorzystywana w transakcjach w jej obrębie. 

Możliwości Ethereum:

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, informacje podane powyżej ukazują, iż Ethereum ETH jest i może być źródłem licznych aplikacji, w którym są one tworzone i oferowane. To dlatego, iż platforma stanowi potężny ‘Komputer Świata’ połączony tysiącami ochotniczych węzłów na całym świecie, co daje jej dość zasobów, by umożliwiać świetne możliwości obliczeniowe. To powiedziawszy, jest to również język programowania Kompletny wg Turinga i w związku z tym daje Wam możliwość tworzenia aplikacji na platformę. 

Posiada swoją tokenową kryptowalutę, której można używać jako opłat za transakcje odbywających się akurat w tej sieci blockchain. Jako platforma z własną kryptowalutą, można nią obracać za pośrednictwem brokerów i krypto-giełd. 

Bitcoin:

Mając swój debiut w roku 2008, ta kryptowaluta stworzona została przez kogoś o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Stworzoną ją wyłącznie w celu utworzenia uniwersalnej waluty online opartej o ideę decentralizacji. Podczas gdy Ethereum ETH stworzono jako język Kompletny wg Turinga, tą stworzono jako język oparty na stosie. W tej kwestii jest ona bliżej związana z odkryciem blockchainu. Blockchain oznacza, że informacje można stawiać na stosie blokami i nawet po dziś dzień da się je wyśledzić. Dlatego też właśnie jest stosowana jako zdecentralizowana kryptowaluta.

Do jej zalet należą: Dane można namierzyć. Stanowi alternatywny sposób dokonywania transakcji dla wielu firm takich, jak Microsoft. Jej gromadzenie oferuje Ci wartość, zwłaszcza gdy nią obracasz. 

Podsumowanie:

Można śmiało stwierdzić, iż obydwie mają swoje unikatowe cechy i różne przeznaczenia. Zamiast toczyć między nimi boje, można każdą z nich wykorzystać do swych celów, i każda z nich ma swoje zalety. Zalecamy inwestować w obydwie, aby czerpać unikatowe korzyści z tych sieci blockchain. Jeśli macie możliwość wyboru tylko jednej, dokonajcie tego w oparciu o własne potrzeby.